Technologie

Home Technologie

Technologie jsou u nás na prvním místě

Jako hlavní vývojovou platformu pro back-end využíváme multiplatformní Javu. Java je vhodná pro svůj vysoký výkon, standardizaci, dlouhodobou udržitelnost a vysoké pokrytí trhu mezi zákazníky. Jako hlavní framework používáme Spring Boot v jehož rámci se snažíme primárně hledat technologická řešení.    

Pro vývoj v Javě využíváme oblíbené prostředí IntelliJ IDEA Ultimate v nejvyšší verzi. 

Pro build aplikací používáme osvědčené postupy Continous integration, kdy automatizujeme vývojové a testovací prostředí. Naše aplikace jsou připraveny pro provoz v Docker kontejnerechVýhodu dockeru vidíme ve velké rozšířenosti, open-source architektuře a provozních  vlastnostech jako jsou jednoduché nasazení a škálování. 

Pro analytické vstupy a dokumentaci využíváme Confluence, která je dále propojena s aplikací JIRA pro evidenci jednotlivých úloh a projektů vývoje. Pro code management a  review využíváme Bitbucket. To vše v cloudové verzi.

obrázek

Open Transformation Module

Open Transofrmation Module je generátorem integračních aplikací v rámci jedno organizace. Automatizuje opakující se činnosti při tvorbě integračních aplikací, a to zejména v oblasti mapování položek mezi zdrojovýma cílovým integrovaným rozhraním. To vše za využití IBM Cloud Pack for Integration.

Zadání pro realizaci integračních aplikací v rámci jedné organizace lze často unifikovat a požadovat po jednotlivých dodavatelích integrovaných systémů formálně unifikované zadání. Open Transformation Module (OTM) definuje formuláře, například v excelu, do kterých integrované strany vyplní za asistence integrátora parametry a obsah svých rozhraní. Důležitou částí tohoto dokumentu je i způsob mapování jednotlivých datových položek obou rozhraní. Open Transformation Module je následně schopen tento zdrojový materiál parsovat a ze získaných informací generuje integrační aplikace, a to včetně E-SQL scriptů, které zároveň vytvoří tak, aby byly optimalizované z pohledu výkonu. Použití Open Transformation Module tak šetří čas na vývoj a zejména ladění opakujících se vzorů integrací.

Řešení je postaveno na platformě IBM Cloud Pak for Integration, což je kompletní hybridní integrační platforma, která zahrnuje kombinaci tradičních a moderních stylů integrace a obsahuje umělou inteligenci a automatizaci pro její optimalizaci a provoz. Využívá produkty jako jsou MQ Advanced, App Connect Enterprise, API Connect, Data Power Virtual, IBM Event Streams a Aspera File Transfer, které jsou spojené do jednoho unifikovaného řešení a do jediné licence.

Výhody řešení:

  • Jedna licence na všechno
  • Množství úprava aplikací lze provádět bez nutnosti programování (low code editory)
  • Připraveno v kontejnerech i pro klasickou instalaci
  • Využívá Red Hat® OpenShift® kontejnerovou platformu (licence jsou v ceně produktu)
  • Přechod z klasické instalace na kontejnerovou záleží jen na Vás
  • Množství provozovaných aplikací lze v čase měnit dle potřeby
  • Provozujte v Cloudu, Hybridně nebo na vlastních serverech
  • Lze zakoupit i jako plně spravovaný SaaS produkt

Business Intelligence - firemní data v souvislostech

Z již existujících dat vašich informačních systémů pomůžeme zobrazit další skyrté informace, kterou mohou ovlivnit váš další směr.
Prostřednictvím potřebné datové analýzy vytvoříme dynamickou vizualizaci dat do podoby, která dále posouvá hranice v oblasti řízení na taktické i strategické úrovni. Data mohou být sledována z různých technologií, chodu aplikací a problémově orientovaných agend, jako jsou např. obchod, výroba, finance a personalistika.

Řešení může být postaveno od samoobslužného Self Service Business Intelligence, které klade zanedbatelné nároky na infrastukturu a licencování, až po velký datový sklad a datové kostky, kde jsou data pro reporting jediných zdrojem pravdy. 

Pro vizualizaci a přípravu reportů využíváme nástroj Power BI, kde jsou reporty také zobrazovány pro oprávněné uživatele, a to jak prostřednictvím naší aplikace nebo pomocí webového rozhraní Power BI.

Náš team

Certifikace podle Rolí

Vývojáři a architekti
Projektový management
Analytici a konzultanti

Archimate

UML

IPMA

Prince2

Togaf

Java

Náš team

Certifikace podle Rolí