Technologie

Home Technologie

Technologie jsou u nás na prvním místě

Jako hlavní vývojovou platformu pro back-end využíváme multiplatformní Javu. Java je vhodná pro svůj vysoký výkon, standardizaci, dlouhodobou udržitelnost a vysoké pokrytí trhu mezi zákazníky. Jako hlavní framework používáme Spring Boot v jehož rámci se snažíme primárně hledat technologická řešení.    

Pro vývoj v Javě využíváme oblíbené prostředí IntelliJ IDEA Ultimate v nejvyšší verzi. 

Pro build aplikací používáme osvědčené postupy Continous integration, kdy automatizujeme vývojové a testovací prostředí. Naše aplikace jsou připraveny pro provoz v Docker kontejnerechVýhodu dockeru vidíme ve velké rozšířenosti, open-source architektuře a provozních  vlastnostech jako jsou jednoduché nasazení a škálování. 

Pro analytické vstupy a dokumentaci využíváme Confluence, která je dále propojena s aplikací JIRA pro evidenci jednotlivých úloh a projektů vývoje. Pro code management a  review využíváme Bitbucket. To vše v cloudové verzi.

obrázek

IBM Open Transformation Module

IBM Open Transofrmation Module je generátorem integračních aplikací v rámci jedno organizace. Automatizuje opakující se činnosti při tvorbě integračních aplikací, a to zejména v oblasti mapování položek mezi zdrojovýma cílovým integrovaným rozhraním. To vše za využití IBM Cloud Pack for Integration.

Zadání pro realizaci integračních aplikací v rámci jedné organizace lze často unifikovat a požadovat po jednotlivých dodavatelích integrovaných systémů formálně unifikované zadání. Open Transformation Module (OTM) definuje formuláře, například v excelu, do kterých integrované strany vyplní za asistence integrátora parametry a obsah svých rozhraní. Důležitou částí tohoto dokumentu je i způsob mapování jednotlivých datových položek obou rozhraní. OTM je následně schopen tento zdrojový materiál parsovat a ze získaných informací generuje integrační aplikace, a to včetně E-SQL scriptů, které zároveň vytvoří tak, aby byly optimalizované z pohledu výkonu. Použití OTM tak šetří čas na vývoj a zejména ladění opakujících se vzorů integrací.

Náš team

Certifikace podle Rolí

Vývojáři a architekti
Projektový management
Analytici a konzultanti

Archimate

UML

IPMA

Prince2

Togaf

Java

Náš team

Certifikace podle Rolí